top of page

VENTILASJON

RENGJØRING

Et godt inneklima er viktig for en god dag.

Our Vision

Value

01

This is a paragraph. Click here to edit the text and add your own content. This is a space to share any information about the business you would like website visitors to know. Tell them a story about the business or describe what it does. 

 

Maintain a consistent tone and voice throughout the site to illustrate the brand’s persona. Feel free to change the font, size or scale to get the look you want. You can also drag and drop this text box to another area on the page.

Value

02

This is a paragraph. Click here to edit the text and add your own content. This is a space to share any information about the business you would like website visitors to know. Tell them a story about the business or describe what it does. 

 

Maintain a consistent tone and voice throughout the site to illustrate the brand’s persona. Feel free to change the font, size or scale to get the look you want. You can also drag and drop this text box to another area on the page.

Value

03

This is a paragraph. Click here to edit the text and add your own content. This is a space to share any information about the business you would like website visitors to know. Tell them a story about the business or describe what it does. 

 

Maintain a consistent tone and voice throughout the site to illustrate the brand’s persona. Feel free to change the font, size or scale to get the look you want. You can also drag and drop this text box to another area on the page.

Value

04

This is a paragraph. Click here to edit the text and add your own content. This is a space to share any information about the business you would like website visitors to know. Tell them a story about the business or describe what it does. 

 

Maintain a consistent tone and voice throughout the site to illustrate the brand’s persona. Feel free to change the font, size or scale to get the look you want. You can also drag and drop this text box to another area on the page.

Ren luft er viktig.

Et godt inneklima er viktig for en god dag. Enten det er på jobb, i butikken, på skolen eller i barnehagen er ren luft sirkulert i et rent ventilasjonsanlegg viktig.  

Det er også en økonomisk fordel med et rent ventilasjonssystem. Et belegg på 1-2mm reduserer effekten i anlegget med 30-40%, og øker strømforbruket tilsvarende.

Lindberg Bygg hjelper deg med å holde luften ren og forbruket av energi nede.  

Vi foretar en full gjennomgang av ditt ventilasjonsanlegg for å avdekke eventuelle feil og mangler, og med det forhindrer vi dannelse av sopp, mugg og fukt. 

Har det oppstått noe uforutsett,

og du trenger hurtig hjelp?

 

Ring 913 29 383

bottom of page