top of page

VAKTMESTER

Regelmessig tilsyn og vedlikehold har en positiv innvirkning på forutsigbar økonomi. 

Our Vision

Value

01

This is a paragraph. Click here to edit the text and add your own content. This is a space to share any information about the business you would like website visitors to know. Tell them a story about the business or describe what it does. 

 

Maintain a consistent tone and voice throughout the site to illustrate the brand’s persona. Feel free to change the font, size or scale to get the look you want. You can also drag and drop this text box to another area on the page.

Value

02

This is a paragraph. Click here to edit the text and add your own content. This is a space to share any information about the business you would like website visitors to know. Tell them a story about the business or describe what it does. 

 

Maintain a consistent tone and voice throughout the site to illustrate the brand’s persona. Feel free to change the font, size or scale to get the look you want. You can also drag and drop this text box to another area on the page.

Value

03

This is a paragraph. Click here to edit the text and add your own content. This is a space to share any information about the business you would like website visitors to know. Tell them a story about the business or describe what it does. 

 

Maintain a consistent tone and voice throughout the site to illustrate the brand’s persona. Feel free to change the font, size or scale to get the look you want. You can also drag and drop this text box to another area on the page.

Value

04

This is a paragraph. Click here to edit the text and add your own content. This is a space to share any information about the business you would like website visitors to know. Tell them a story about the business or describe what it does. 

 

Maintain a consistent tone and voice throughout the site to illustrate the brand’s persona. Feel free to change the font, size or scale to get the look you want. You can also drag and drop this text box to another area on the page.

Tilsyn kan være besparende.

Regelmessig tilsyn og vedlikehold har en positiv innvirkning på forutsigbar økonomi.  

Lindberg Bygg tar oppgaven med å holde tilsyn med din eiendom på alvor, og vi sørger for utbedring av feil, skader og mangler til en pris vi på forhånd har blitt enige om. Vi jobber også med ventilasjon.

Vi jobber i tillegg proaktivt mot fremtidige skader og uforutsette kostnader.  

Vi blir enige om hvilke områder av eiendommens drift vi skal ha tilsyn med, og vi kan hjelpe både næringsdrivende med en større byggmasse og private huseiere. 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hva vi kan hjelpe deg med i dag, og fremover i tid. 

bottom of page