top of page

Fritidssnekkeren

Hvor ofte skulle man ikke hatt en allsidig snekker tilgjengelig?

Our Vision

Value

01

This is a paragraph. Click here to edit the text and add your own content. This is a space to share any information about the business you would like website visitors to know. Tell them a story about the business or describe what it does. 

 

Maintain a consistent tone and voice throughout the site to illustrate the brand’s persona. Feel free to change the font, size or scale to get the look you want. You can also drag and drop this text box to another area on the page.

Value

02

This is a paragraph. Click here to edit the text and add your own content. This is a space to share any information about the business you would like website visitors to know. Tell them a story about the business or describe what it does. 

 

Maintain a consistent tone and voice throughout the site to illustrate the brand’s persona. Feel free to change the font, size or scale to get the look you want. You can also drag and drop this text box to another area on the page.

Value

03

This is a paragraph. Click here to edit the text and add your own content. This is a space to share any information about the business you would like website visitors to know. Tell them a story about the business or describe what it does. 

 

Maintain a consistent tone and voice throughout the site to illustrate the brand’s persona. Feel free to change the font, size or scale to get the look you want. You can also drag and drop this text box to another area on the page.

Value

04

This is a paragraph. Click here to edit the text and add your own content. This is a space to share any information about the business you would like website visitors to know. Tell them a story about the business or describe what it does. 

 

Maintain a consistent tone and voice throughout the site to illustrate the brand’s persona. Feel free to change the font, size or scale to get the look you want. You can also drag and drop this text box to another area on the page.

Noen ganger trenger vi rett og slett litt hjelp.

Hvor ofte skulle man ikke hatt hjelp tilgjengelig?

Når taklisten på stuen løsner, eller tetningslisten rundt døren forsvinner. Det kan være mange små og mellomstore oppgaver som dukker opp i en hektisk hverdag, og det er her Fritidssnekkeren kommer inn. 

Vi hjelper våre kunder med gode råd, fornuftig veiledning, befaring og småtingene du ofte tenker du kan spørre andre om å gjøre, men som du aldri har tid til.
 

Ingen jobb er for stor, og ingen jobb er for liten, og skulle du være riktig uheldig har vi rask respons ved kritiske hendelser. 

Har det oppstått noe uforutsett, og du trenger hurtig hjelp?

Ring 913 29 383

bottom of page